Jobber for din sikkerhet

Drammensregionens brannvesen IKS har i løpet av de siste to åra tatt et stort skritt i en ny og viktig retning. - Vi jobber aktivt for at det ikke skal brenne hjemme hos deg, sier branninspektør Kristin Dammen Heyerdahl i Forebyggende avdeling...
Les mer

Døgnet rundt er vi en pådriver for samfunnssikkerheten i alle våre kommuner. Vi sørger for den trygghet som innbyggerne forventer, og er til enhver tid klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier.

Vi forebygger brann, slik at tap av liv
og verdier unngås. De brann-forebyggende oppgavene er først
og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver som tilsyn, nattkontroller og behandling av fyrverkerisøknader..
Vi gjør en viktig forebyggende jobb med feiing av skorsteiner og ildsteder. Vi har inspeksjon av fyringsanlegg og kontroll av brannsikkerheten ved fyringsanlegg i boliger.