Åpen kveld for jenter

Rundt 20 jenter møtte opp da vi arrangerte åpen kveld for jenter 8. januar 2018. Les reportasjen i Drammens Tidende....
Les mer
Har du det som skal til for å bli brannkonstabel?
Vi har for tiden fem ledige stillinger i beredskap heltid med arbeidssted i Drammen. Søknadsfrist er 14. januar 2018.
Søk her.
Vi forebygger brann, slik at tap av liv
og verdier unngås. De brann-forebyggende oppgavene er først
og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver som tilsyn, nattkontroller og behandling av fyrverkerisøknader..
Vi gjør en viktig forebyggende jobb med feiing av skorsteiner og ildsteder. Vi har inspeksjon av fyringsanlegg og kontroll av brannsikkerheten ved fyringsanlegg i boliger.