Forebyggende avdeling


 Forebyggende avdeling i DRBV består av 2 seksjoner. Seksjonene har ulike typer brannforebyggende virksomhet.

Tilsyn og feiing i bolig driver med feiing og tilsyn med i bolig og fyringsanlegg for bedrifter og private.
Brannforebyggende jobber blant annet med tilsyn i næringsvirksomheter (skole, barnehage, forsamlingslokale, restauranter, store næringsarealer osv), tett trehus bebyggelse, reguleringsplaner, fyrverkeri, forhåndskonferanser, flere prosjekter mot skoler, barnehage, eldre osv.

Vårt felles mål er å forebygge brann!

Odd Ellingsen er avdelingsleder for forebyggende avdeling
E-post: Odd Ellingsen
Telefon: 32 04 44 03