650 000 røykvarslere bør byttes

Mange røykvarslere mangler batteripute, som hjelper deg til å sette inn batteriet riktig vei. Batterier som settes inn feil i røykvarsleren kan i verste fall føre til brann.

Har du røykvarslere som er noen år gamle hjemme eller på hytta? Sjekk om de har batteripute som hjelper deg å sette 9-voltsbatteriet riktig vei. Hvis de ikke har batteripute, bør du skifte ut røykvarslerne, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet og DSB. Det er anslått at det finnes ca 10 millioner røykvarslere i Norge, og at omtrent 650 000 av disse mangler batteripute.

Grunnen til anbefalingen er at det er fort gjort å sette inn batteriet feil vei på røykvarslerne som ikke har batteripute. Batterier som ikke står riktig montert tappes raskt for energi, og det kan oppstå varme, røykutvikling og i verste fall brann. I tillegg gir en røykvarsler med feilmontert batteri en falsk trygghet fordi den ikke virker som den skal.

– Bekymringsmeldingene beskriver røykvarslere som har blitt svært varme, slik at røykvarslere har kortsluttet. I noen tilfeller har det vært røykutvikling. Vi har også fått meldinger om røykvarslere som har blitt forkullet, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Gjelder dette min røykvarsler?

Denne anbefalingen gjelder for røykvarslere som bruker 9-volts batterier, ofte kalt «røykvarslerbatterier», og som ikke har batteripute. Dette gjelder ikke røykvarslere fra alarmselskaper.

Røykvarslere har en begrenset levetid, og det anbefales at man bytter ut røykvarslerne sine når de er 8-10 år gamle. Dette er uavhengig av om de har batteripute eller ikke.

Tillatt å selge

Den europeiske produktstandarden krever ikke at røykvarslere skal ha batteripute, og røykvarslerne virker så lenge batteriet blir satt inn riktig vei. Røykvarslere uten batteripute er derfor tillatt å selge, men DiBK og DSB anbefaler alle å skifte ut røykvarslere som mangler dette for å være på den sikre siden.

Når du kjøper en ny røykvarsler bør du også sjekke at den er CE-merket. Her kan du lese mer om røykvarslere.