Antall branner på koketoppen gikk ned i 2020

Drammensregionens brannvesen rykket ut på færre branner på komfyren under koronaen. Nå håper vi at oppmerksom kokkelering kan holde statistikken nede.

I gjennomsnitt rykker Drammensregionens brannvesen ut på 12 bygningsbranner årlig på grunn av mat eller gjenstander på koketoppen. I 2019 var vi på hele 19 slike komfyrbranner, men i annerledesåret 2020 var antallet 5.

– Vi vet rett og slett ikke hvorfor det var færre branner på koketoppen i 2020, men vi vet at det er en stor sammenheng mellom oppmerksomhet under matlaging og komfyrbrann. Brann eller branntilløp på komfyren skyldes nesten alltid feil bruk, ikke tekniske feil ved produktet, forteller Ove Frydenberg, branninspektør i Drammensregionens brannvesen.

«Feil bruk» kan for eksempel være at man går ifra komfyren mens maten koker, at man glemmer å skru av plata, eller at man har mye rot på og rundt komfyren. For selv med færre komfyrbranner i 2020 er allikevel komfyren en versting. Ingen andre husholdningsartikler i huset fører til flere brannhendelser i Norge enn komfyren.

– Vær våken og tilstede!
– «Alle» tenker at det ikke kan skje dem. Men de siste fem årene hadde vi nesten 230 oppdrag på grunn av koketoppen, det var både såkalte «tørrkok» og branner. Når vi rykker ut på komfyrrelaterte brannhendelser ukentlig i gjennomsnitt viser det at brann eller branntilløp på komfyren er noe som mange kan oppleve, sier Frydenberg.

Han oppfordrer derfor alle til å alltid være våkne og tilstede når de lager mat.

– Det er det aller viktigste du kan gjøre for å hindre at dette skjer hos deg. For veldig mange vil også en komfyrvakt være en nyttig hjelp, forteller han.

En komfyrvakt sier ifra dersom det blir for varmt, og kutter strømmen til koketoppen dersom ingen reagerer på alarmen. Det gjør hjemmet tryggere!

Les mer om komfyrvakt her