Har du lyst til å ha arbeidsuke ved Drammensregionens brannvesen?

Mange elever ønsker arbeidsutplassering i brannvesenet, og vi ønsker å tilrettelegge for dette om vi har kapasitet. Det er imidlertid svært begrenset med plasser. Dersom du ønsker å søke om arbeidsutplassering hos oss kan du gjøre det ved å fylle ut dette skjemaet:

Søknad om arbeidsutplassering

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hva innebærer en arbeidsuke hos oss?

Du får:

  • Lære hvordan brannvesenet fungerer, hva våre oppgaver er og hvordan DRBV er bygget opp
  • Se hvordan hverdagen som brannkonstabel er
  • Bli kjent med den forebyggende delen av brannvesenet (tilsynsseksjonen og feierne)
  • Lære om utstyret vi bruker
  • Delta på øvelser så fremt dette er mulig

Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke skoleelever være med på utrykninger.