Administrasjon

Avdelingen ledes av Heidi Hottran.

Avdelingen har fire medarbeidere. Vi yter service til besøkende
og ansatte i DRBV

Våre hovedarbeidsområder er:

  • Post og arkiv
  • Informasjons- og ekspedisjonstjeneste
  • Fakturabehandling/oppfølging
  • Oppgaver knyttet til personal og lønn
  • Rådgivningsansvar i forbindelse med personal- og organisasjonsutvikling
  • Renhold

Har du spørsmål til avdelingen, tlf. 32 04 44 05/979 52 846.
Du kan også sende en e-post til avdelingssjef Heidi Hottran