Beredskap

Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken. 64 medarbeidere jobber i turnus. Deltidsseksjonen ledes av
av Steinar Strøm og har 112 medarbeidere.

Beredskapsavdelingen skal døgnet rundt - året gjennom - være en pådriver for samfunnssikkerheten i alle våre åtte kommuner. Den trygghet og sikkerhet som innbyggerne forventer av beredskapsstyrken skal knyttes opp mot mannskap og utstyr som til enhver tid er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier.

Beredskapsressurs

Totalt i utrykningsseksjonenes hel- og deltidsstyrke er det ca. 180 motiverte medarbeidere. Heltidsstyrkens 64 mannskaper er organisert i 4 vaktlag ved brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen.
Deltidsstyrken med totalt ca. 112 mannskaper er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjonene i Eggedal, Krødsherad, Lier, Prestfoss, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.
Beredskapsavdelingen vil alltid være innstilt på å yte god service og hjelp til kommunenes innbyggere.