Øvingsområdet vårt på Lindum

Øvelsesanlegg for brannvesenet og andre interesserte

I samarbeid med Lindum AS har Drammensregionens brannvesen IKS etablert et større anlegg for alt fra enkle øvelser til heftige scenarier. Anlegget er godkjent av Norges brannskole.


Vi har et eget containerbygg med muligheter for røykdykking. Overtenningsøvelser skjer i en spesialbygget container, her kan man oppleve branners utvikling fra start til full overtenning i hele rommet.Øvingsområdet er asfaltert og benyttes til alle typer øvelser, bl.a. trafikkulykker med hurtigfrigjøring, kjemikalievernulykker, bruk av høyderedskap og mye annet.

Kurs for kunder med opplæring i bruk av slokkemidler, gjennomføring av evakueringsøvelser og innsats i røykfylte rom kan arrangeres på forespørsel.

Det skal utvikles muligheter for å arrangere opplevelsesdager for firmaer mm.

Området har egne undervisningslokaler med kjøkken, toalett, grupperom mm.
Det kan ordnes full bespisning i samarbeid med Lindum AS.