8 kommuner - 9 brannstasjoner

DRBV har 9 brannstasjoner; Drammen, Eggedal, Hokksund, Krødsherad, Mjøndalen, Prestfoss, Sande, Svelvik og Sylling.

Det er den enkelte kommunene som eier bygningen. Drammensregionens brannvesen IKS er leietaker.

Drammen brannstasjon er vår hovedstasjon, der er admininstrasjonen også plassert. I Drammen og Nedre Eiker er det fast stasjonerte utrykningsmannskaper. I de seks andre kommunene (sju brannstasjoner) er det tilkallingsmannskaper ansatt på deltid. Vaktordningen er noe ulik i disse seks kommunene.

Se mer informasjon om de enkelte stasjonene på venstre side av denne teksten.