Seksjon deltid

DRBV har ca 112 deltidsansatte fordelt på lokalstasjonene Lier (Sylling), Krødsherad, Sigdal (Prestfoss og Eggedal), Sande, Svelvik og Øvre Eiker. De fleste er involert i ulike hjemmevaktordninger i sine kommuner.

Deltidsmannskapene benyttes også som vikarer ved brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen.

Lokalstasjonene Prestfoss, Sande, Svelvik og Sylling foretar utrykning i sitt distrikt med hjertestarter etter anmodning fra helse og 110-sentralen.

Ved Sande lokalstasjon er det i beredskap et stort strømaggregat med 35 kW effekt, som primært skal benyttes ved strømbortfall i institusjoner. Øvre Eiker har utvidet kompetanse på skogbrann.

I tillegg til å håndtere branner og ulykker i eget område inngår deltidsmannskapene i den totale beredskapen i alle våre kommuner.