Seksjon heltid

Utrykningsseksjon heltid ledes av Per Døviken.
Heltidsstyrken består av fire vaktlag i Drammen og fire vaktlag i Mjøndalen. De har ansvaret for beredskapen i sine distrikter, døgnet rundt, året rundt.
Drammen brannstasjon har minimum ni mannskaper til en hver tid. I Mjøndalen er vaktstyrken et lag med minimum fire mannskaper.

Hverdagen består av trening, øvelser, opplæring og selvfølgelig utrykninger til branner og ulykker.

Vanndykkertjenesten utføres av mannskapene ved brannstasjonen i Drammen. Urban redning utføres av vaktlaget i Mjøndalen.

Begge stasjonene rykker ut med hjertestarter etter anmodning om bistad fra helse.

Brannstasjonen i Drammen og Mjøndalen er utstyrt med moderne kombinerte brann- og redningsbiler som har alternative slokkesystemer.