Aksjon boligbrann

Vi ønsker færre branner hjemme hos folk. Derfor utvider Drammensregionens brannvesen IKS den innarbeida tre-dagers Aksjon boligbrann til å vare hele året rundt.

Aksjon boligbrann eller Brannvernuka starter med Røykvarslerdagen 1. desember og varer i tre dager. Da oppsøker brannvesenet folk hjemme for å informere om brannsikkerhet. Statistikk fra DSB viser tydelig at det er hjemme hos folk de fleste branner oppstår. På de årlige aksjonene sjekker vi røykvarslere og bytter batteri om nødvendig, ser over brannslokkingsapparater og rømningsveier.

Dette er såpass meningsfylt og viktig at vi som et stort brannvesen ønsker å gjøre dette ikke bare noen dager i året, men hele året. Vi har ressursene og innarbeida metoder som trengs for å ta et større grep rundt dette. I 2017 hadde vi 118 branner. Mange av disse startet på kjøkken. Vi har tro på at riktig oppfølging etter slike branner kan forebygge flere branntilfeller i framtida.

Kanskje dukker vi opp hos deg
Drammensregionens brannvesen IKS mener Aksjon boligbrann er et av de viktigste verktøyene for å øke kunnskapen om brannrisiko i hjemmet, og vil gjerne besøke flere enn det vi rekker de få dagene som den nasjonale kampanjen varer. Forskrift om brannforebygging legger til rette for dette. Vi skal bruke mer ressurser på brannsikkerheten hjemme hos folk og har derfor valgt å benytte aksjon boligbrann hele året. - Kanskje dukker vi opp hos nettopp deg, sier seksjonsleder Cecilie Aali Hornstuen.

Følger opp branner

Det å oppleve en brann kan skje alle, også deg. - Vi jobber hendelsesstyrt så der beredskap har vært på en hendelse dukker vi fra forebyggende avdeling opp i etterkant, forteller Hornstuen. Slike hendelser kan være pipebrann, tørrkoking og varmeutvikling i elektriske artikler. Da kan vi gi gode råd og veilede for å unngå nye branner. Når vi jobber på denne måten øker vi kunnskapen om brannsikkerhet i hjemmet og når flere. Målet er å redusere antall branner slik at tap av liv og verdier unngås.

Les mer om brannsikkerhet hjemme
DSB har laget en samleside som heter Sikker hverdag. Her er alt som er viktig å vite samlet på et sted.
Vi jobber for din sikkerhet.
Følg oss på Facebook.
Ønsker du å tipse oss om en bekymringssak, klikk her!