Fyrverkeri

Søknadsfrist om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2018 er 1. mai.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Det elektroniske systemet for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri vil kun være tilgjengelig frem til søknadsfristens utløp. Etter denne dato lukkes systemet automatisk.

Komplett søknad skal være oss i hende innen 1. mai. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.
Følgende dokumentasjon må følge søknaden:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret

  • Gyldig kompetansebevis for ansvarshavende/særskilt utpekt person og stedfortreder(e) eller bekreftelse fra kursarrangør for påmelding til forhandlerkurs

  • Risikovurdering som omfatter all håndtering av fyrverkeri

  • Brannteknisk tegning av salgslokale eller situasjonskart med inntegning av salgsbod/telt

  • Brannteknisk tegning av innvendig lager eller situasjonskart med inntegning av container

Pass på at alt stemmer
Søknader som sendes inn utenom det elektroniske systemet og registreres inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet. Tidligere praksis med aksept for poststempling før fristens utløp vil således ikke gjelde. Vi gjør oppmerksom på at vedlegg som ikke sendes elektronisk må være oss i hende innen fristens utløp.

Tips: Ha alt klart!

Det elektroniske søknadsskjemaet tar kun noen minutter å fylle ut dersom nødvendige forberedelser er gjort. Vi oppfordrer til å sende inn søknaden i god tid.

Har du spørsmål, ta kontakt med Irene Romkes Horgen tlf. 32 04 44 22 eller Cecilie Aali Hornstuen tlf.
32 04 44 21.