Om Tilsynsseksjonen

Vi ønsker å skape forståelse for økt brannsikkerhet og står med glede til tjeneste ved spørsmål om brann eller brannforebyggende forhold. Søknader, fyrverkeri, overnatting o.l.

Vår kompetanse bidrar til å bedre innbyggernes og næringslivets sikkerhet.

Vi er i dag 14 medarbeidere som har forebyggende brannvern vårt hovedmål. Hvert år kontrolleres at eiere/brukere/virksomheter i 770 bygninger har innrettet sine aktiviteter innenfor regler for brannsikkerhet. I tillegg har vi ansvar for saksbehandling innenfor brannteknisk byggesak, og brannfarlig og eksplosiv vare.

Størrelse på gebyr for behandling av søknad om salg av fyrverkeri kan du se her.

Lover og regelverk som vi benytter daglig er:

Syntes du det er vanskelig å holde deg oppdatert over alle lovverk og lignende. Gå inn på www.regelhjelp.no. Her kan du legge inn ditt organisasjonsnummer eller bransje og det vil komme opp alle lover og forskrifter som dere må overholde.

Har du spørsmål angående internkontroll og forebyggende tiltak, kontakt seksjonsleder Cecilie Aali Hornstuen. tlf:
32044421/95467149