Brannvern på flere språk

Brannsikker bolig!

Norsk brannvernforening har laget en brosjyre om brannvern i hjemmet på en rekke vanlige minoritetsspråk i Norge. Målgruppen for brosjyren er minoritetsspråklige innvandrere og beboere på asylmottak.

Les mer her for å finne brosjyren på 32 forskjellige språk.