Bålbrenning/lokale forskrifter

Ved brenning i innmark og tettbebygd strøk gjelder lokal forskrift om åpen brenning i flere kommuner.

Som hovedregel er det bålforbud i perioden 15. april til 15. september. Forbudet gjelder i angitt perioden dersom det ikke "åpenbart kan medføre brann". Drammensregionens brannvesen IKS presiserer at med bålbrenning menes ikke brenning av søppel og brenning av gjenstander som ønskes destruert.

Lokale forskrifter om åpen brenning
Følgende kommuner har lokale forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i småovner:
Drammen kommune
Lier kommune med endring i forskrift av 4. november 2008 (unntak)
Sande kommune
Nedre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune

Kommune
Navn
Telefonnummer
e-postadresse
Drammen
Miljørettet helsevern,
t: 03008
m: 90666689
kommunepost@drmk.no
Lier
Planseksjon, helse
t: 32220100
m: 91759090
postmottak@lier.kommune.no
Nedre Eiker
Kommunelege

t: 32232500
post@nedre-eiker.kommune.no
Øvre Eiker
Natur og miljø
t: 32251000
t: 32251044
post@ovre-eiker.kommune.no
Sande
Byggesaksavdelingen
t: 33787000
postmottak@sande-ve.kommune.no

Det er kommunen selv som håndhever lokal forskrift, ikke brannvesenet. Er du i tvil om du handler innenfor det som reguleres av forskriften, ta kontakt med kommunen. Formålet med lokal forskrift er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning av avfall i småovner.

Krødsherad, Svelvik og Sigdal kommuner følger kun generelt regelverk om forbud mot bruk av åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september. Det står i Forskrift om brannforebygging.

Svelvik
Plan og bygg
t: 33 78 03 26
postmottak@svelvik.kommune.no
Krødsherad
Skogbrukssjef
t: 32 15 00 00
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Sigdal

t: 32 71 14 00
post@sigdal.kommune.no


Engangsgrill eller andre bål- eller peisinretninger som settes direkte på bakken må brukes med stor forsiktighet da det blir svært varmt og antenner underlaget. Engangsgriller må stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket.

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet. Her kan du se hvordan skogbrannfaren er i Norge i dag.

Førstemann til skogbrann? Dette kan du gjøre hvis du som førstemann kommer til en skogbrann:

  1. Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet
  2. Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller våte tepper for å forsøke å kvele flammene
  3. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket
  4. Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning
  5. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!