Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeid som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslede tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, e-post eller faks. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn utenom feierens rute, betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på 50%.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100%

Spørsmål ang. priser og fakturaer:
Tlf: 32 04 44 45 (mellom kl 07:30-15:00)
Fax: 32 04 44 99