Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp
Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kWSkorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg
Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kWSkorsteinsløp i fabrikkskorstein


Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kWFyringsanlegg


Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.