Egenerklæringsskjema fritidsboliger

Egenerklæringssjema for eiere av fritidsboliger
1. januar 2016 kom ny forskrift om brannforebygging. Den nye forskriften medfører at det skal utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegget i fritidsboliger, på lik linje med boliger.

Fra mai 2018 går vi i gang med feiing og tilsyn av fritidsboliger. Eiere blir varslet i eget brev. For å vite mest mulig om fritidseiendommen ønsker vi at eier eller bruker sender opplysninger ved å fylle inn og trykke send på følgende skjema:
Linjer med * må fylles ut.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*