Nymonterte ildsteder

Fyringsanlegg er i likhet med andre bygningstekniske installasjoner regulert av plan- og bygningslov med forskrifter, men montering av ildsteder i eksisterende skorsteiner er ikke søknadspliktig arbeide og kan utføres av personer uten formell kompetanse.

Montering av ildsteder i eksisterende skorsteiner er jfr. Forskrift om brannforebygging kap 2 §6 meldepliktig tiltak og meldingen skal sendes skriftelig til Drammensregionens brannvesen IKS v/feierseksjonen. Meldingen må inneholde adressen hvor monteringen har funnet sted (kommune, gate, nr. evt. gårds- og bruks nummer på eiendommen).

Ved spørsmål om montering av ildsteder kan feierseksjonen treffes på tlf.32 04 44 40 mellom kl 07:30-15:00. Melding om montering av ildsted kan sendes pr. e-post: feierseksjonen@drbv.no
Her kan du hente skjema for melding om montering av ildsted.