Om feieryrket

Du ønsker deg sikkert en jobb som harmonerer med din egen personlighet. En jobb der du vil få arbeidsoppgaver som vil bygge deg opp og tillate både personlig og faglig utvikling.

Om du ønsker å arbeide aktivt i kampen mot brann, arbeide for sikkerhet, og for helse og miljø skal du vurdere å bli feierlærling.
Om du trives med tanken på å ha en stor organisasjon i ryggen, men arbeider selvstendig i mindre "team" skal du ta kontakt med oss!

Feierfaget er et allsidig yrke innen teknisk byggfag. En utdannelse der forebyggende brannvern står sentralt.

Feiing av skorsteiner er fortsatt en viktig oppgave, men inspeksjon av fyringsanlegg og kontroll av brannsikkerheten ved anleggene og i boliger er daglige oppgaver. Tilbake på kontoret er datamaskinen verktøyet.

  • Feieren har et godt arbeidsmiljø, godt og moderne verktøy og skikkelig personlig utstyr.
  • Feierfaget er et allsidig og interessant yrke som gir utfordringer og muligheter.
  • Fagbrevet kan også gi et godt grunnlag for videre karriere innen brann- og feierfaget.
  • Feieropplæringen omfattes av lov om fagopplæring i arbeidslivet, og kommer derfor inn under lærlingordningen og reform 94.


Opplæringen ved Norges Brannskole har både praktiske og teoretiske elementer, og foregår dels gjennom den ordinære tjenesten i Drammensregionens brannvesen IKS og dels gjennom kompetansegivende kurs ved brannskolen.
Varigheten på kursene er normalt 5-13 uker, og kommer i en fastsatt rekkefølge. For å komme inn på opplæringen for brann - og feierpersonell må en være ansatt i brannvesenet.

Opplæringsmodell for feierfaget

Modul 1 - Forebyggende brannvern 20 %

Modul 2 - Varme og ventilasjonsteknikk Ventilasjonsanlegg 15 %

Modul 3 - Skadebegrensning 15 %

Modul 4 - Fyringsteknikk 15 %

Modul 5 - Bransje og miljølære 15 %

Modul 6 - Skorsteinsteknikk 10 %

Modul 7 - Bygnings og verktøylære 10 %