Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn som har vært utsatt for ulykker, og for å formidle informasjon om brannsikkerhet til barn.

Dette er Bjørnis

Helt siden Bjørnis var en liten bjørnunge har han ønsket å bli brannkonstabel. Han er med hver gang brannbilene rykker ut til brann eller ulykker som involverer barn. Bjørnis er en trøstebamse og en god venn i en vanskelig situasjon. I tillegg vet han masse om røykvarslere, slokkeutstyr og brannsikkerhet.

Over 100 brannvesen landet rundt bruker Bjørnis for å nå ut til de minste, og han er en viktig del av mange barnehagers brannvernopplæring. Du finner mer informasjon om Bjørnis på Brannbamsen.no.

Bjørnis besøker som hovedregel ikke enkeltbarnehager, men Bjørnis er en del av førskolebarnas besøk på brannstasjonen (et eget opplegg som vanligvis arrangeres på høsten). I tillegg dukker han stadig vekk opp på arrangementer, for eksempel Åpen dag på brannstasjonen.

Lurer du på noe? Du kan kontakte Bjørnis på e-post Brannbamsen@drbv.no.

Foto: Øystein Eugene Hermstad/Brannbamsen Bjørnis