Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn som har vært utsatt for ulykker, og for å formidle informasjon om brannsikkerhet til barn.

Viktig info:

Dessverre stiller ikke Bjørnis på arrangementer for tiden. Årsaken er koronaviruset.
Det er vanskelig for Bjørnis å ikke komme i nærkontakt med barn når han er ute blant folk. Derfor har vi utsatt kommende arrangementer med vår kjære brannbamse til samfunnet er tilbake til mer normale tilstander.

Dette er Bjørnis

Helt siden Bjørnis var en liten bjørnunge har han ønsket å bli brannkonstabel. Han er med hver gang brannbilene rykker ut til brann eller ulykker som involverer barn. Bjørnis er en trøstebamse og en god venn i en vanskelig situasjon. I tillegg vet han masse om røykvarslere, slokkeutstyr og brannsikkerhet.

Over 100 brannvesen landet rundt bruker Bjørnis for å nå ut til de minste, og han er en viktig del av mange barnehagers brannvernopplæring. Jobber du i barnehage og vil ha hjelp av Bjørnis til å lære barna om brannsikkerhet? Du finner mer informasjon om Bjørnis på Brannbamsen.no.

Bjørnis besøker av og til barnehager i vårt distrikt. Send en forespørsel til Brannbamsen@drbv.no for å høre om mulighetene for et Bjørnisbesøk!

Foto: Øystein Eugene Hermstad/Brannbamsen Bjørnis