Brannstasjonen i Drammen får strøm fra sola

Så lenge det er dagslys, vil solcellepaneler på taket nå produsere bærekraftig strøm til bruk på brannstasjonen.

Taket på hovedbrannstasjonen i Drammen ble nylig rehabilitert, med ny isolering som ett miljøtiltak. Samtidig ble det også lagt solcellepaneler som vil forsyne brannstasjonen med strøm fra sola. Det er beregnet at solcellene vil bidra med ca 50 000 kWt i året, noe som omtrent tilsvarer forbruket til 2,5 boliger.

Det grønne skiftet

Monteringen av solcellene er en del av den grønne satsingen til bystyret, og det er flere grunner til at solcellepanelene havnet på taket til nettopp brannstasjonen. En god beliggenhet og vinkelen på taket gjør at det egner seg for solceller, og det at taket nettopp ble nytt betyr at panelene kan ligge der lenge – ved riktig montering er det nemlig anslått at solcellepanelene vil vare i 30 år.

Brannstasjonen i Drammen er bemannet året rundt, og Drammensregionens brannvesen er fornøyde med å få ren, bærekraftig strøm fra eget anlegg. I tillegg til solcellepaneler disponerer vi også elbil, elsykler og vanlige sykler som kan brukes når man for eksempel går tilsyn.

Glimrende øvingsmuligheter

Ved brannhendelser hender det at vi er nødt til å fjerne solcellepaneler for å komme til der det brenner, eller for å lage branngater. Solcellene kan produsere strøm så lenge det er lyst, og det er derfor viktig å ha god kjennskap til hvordan de fungerer slik at man kan gjøre dette på en trygg måte. Med solcelleanlegg på taket på brannstasjonen får utrykningsstyrkene veldig gode muligheter til å styrke sin solcellekompetanse. Det er med andre ord veldig bra for beredskapen inn mot det grønne skiftet!

Under: Vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen og daglig leder i Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke, med brannsjef Torgeir E. Andersen, inspiserer de nye solcellepanelene på taket av Drammen brannstasjon.