Brannveileder om solenergi

Teknologi som utnytter energien fra sola blir stadig mer utbredt. Her er en praktisk veileder for brann- og redningstjenestene som må utføre en innsats på bygg med solenergianlegg.

Drammensregionens brannvesen IKS har samarbeidet med NELFO og
Solenergiklyngens partnere i utviklingen av veilederen. Oslo Brann og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen har gitt innspill. Vi takker våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i utviklingen av veilederen!

Veilederen kan lastes ned her:
Veileder om solenergi for brann- og redningsvesen

Formålet med denne veilederen er å gi en praktisk tilnærming  til solenergianlegg for brann- og redningsvesen. Veilederen erstatter ikke gjeldende forskrifter, men er en samling og fremheving av «best practice» for å sikre en sikker og effektiv rednings- og slokkeinnsats i bygg med solenergianlegg.

I tillegg kan veilederen brukes til opplæring for brannvesenet, siden solceller og solfangere er forholdsvis nye element på bygg. Veilederen kan også bidra til forebyggende arbeid.

For installatører og leverandører kan veilederen være fin å lese for å forstå mer av hva som er viktig for et brannvesen.

For mer solenergispesifikke utfordringer vises det til veiledere som går på byggteknisk, elfaglig og hms. Disse finnes på solenergiklyngen.no.