Brannvesenet på husbesøk

I begynnelsen av desember hvert år drar brannvesenet rundt på besøk for å informere om brannsikkerhet. Dette er en del av den årlige nasjonale kampanjen «Aksjon boligbrann».

Når vi går inn i den kaldere og mørkere tida ser vi at antallet branner øker, og de aller fleste brannhendelsene skjer i boliger. Derfor gjennomfører brannvesen over hele landet «Aksjon boligbrann» i desember, for å gi veiledning og informasjon om brannsikkerhet i hjemmet.

5.-7. desember i år drar vi i Drammensregionens brannvesen rundt på besøk til en rekke boliger på dagtid og kveldstid. Vi kommer til å være kledd i uniform og med synlig legitimasjon. Besøket er ikke en kontroll, men ment som et tilbud om veiledning og informasjon. Fokusområdet vårt vil være røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og annen forebyggende brannsikkerhet.

Det er helt frivillig å slippe oss inn når vi ringer på døren, men vi håper selvsagt at vi er velkomne dersom vi ringer på din dør!

Lurer du på noe når det gjelder røykvarslere eller slokkeapparater? Kanskje du finner svaret her!