Camping

Brann på campingplasser kan spre seg raskt. Røykvarsler og brannslokkingsutstyr øker sjansen for at du klarer å slokke tidlig.

Har du røykvarsler blir du varslet tidlig hvis uhellet er ute. Med et slokkeapparat og et brannteppe øker sjansen for at du klarer å slokke brannen tidlig, enten det brenner hos deg selv eller naboen.

Hold tilstrekkelig avstand

På campingplasser har det lenge vært krav om minst tre meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. I mars 2022 kom det nye regler som krever minst fire meters avstand. Disse reglene gjelder kun for plasser som er opparbeidet etter mars 2022, noe som innebærer at det kan være ulike avstandskrav på én og samme campingplass, avhengig av når de ulike områdene ble tilrettelagt for campingenheter. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet.

En avstand på 3 eller 4 meter er ikke nok til å hindre en brann i å spre seg videre. Formålet med avstanden er å begrense spredningen av brannen, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokkearbeidet. Hvis det er sterk vind eller vegetasjon som øker faren for spredning, bør du øke avstanden.

For terrasser, «spikertelt» og andre mer faste konstruksjoner kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens regler.

Monter røykvarsler

Ved en brann teller hvert sekund. Har du en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarslere bør monteres fast i campingvogner og bobiler. Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker før du legger ut på tur.

Røykvarsleren bør henges på det høyeste punktet i taket, fordi røyken stiger oppover. Om du har kombinert røyk- og gassvarsling bør du sjekke at detektoren for gass sitter nede ved gulvet og at detektoren for røyk sitter øverst i taket. Dersom røykdetektoren ikke befinner seg i taket anbefaler vi at du får en detektor montert her, eller at du henger opp en egen røykvarsler.

Husk brannslokkingsapparat

Det er krav om minimum ett pulverapparat (på 2 kg eller mer) i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og jevnlig blir vedlikeholdt, slik at det alltid er klart til bruk hvis uhellet er ute. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer.

Pass på grillen

Mange setter grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Husk at grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget.

Hold grill og apparater utendørs

Bruk aldri åpen ild eller glødende kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser. Grill, kokeapparater og lignende bør stå vekk fra teltduken – på utsiden av teltet. Tenner du grill og gassapparater inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning.

Sjekk elanlegget

Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er årsak til mange branner årlig. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske om bord, før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm.