Kan jeg gjøre opp ild nå?

15. april trer det generelle bålforbudet i kraft. Det er mange som lurer på hva det innebærer, så her er svar på de vanligste spørsmålene.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild, for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner i skog og utmark.

Det er verdt å merke seg at alle plikter å være forsiktige ved bruk av åpen ild uansett, ikke bare i denne perioden. Hvis det blir brann fordi du har oppført deg uaktsomt kan du bli holdt ansvarlig for det, uansett når på året det skjer.

Er det helt forbudt å fyre opp bål mellom 15. april – 15. september?
Forskrift om brannforebygging sier at det er forbudt å gjøre opp ild i utmark mellom 15. april og 15. september. Forskriften sier også at det allikevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Hva som ligger i «åpenbart ikke medføre brann» må den enkelte avgjøre i hvert enkelt tilfelle (f.eks hvis det ligger snø på bakken, eller det har vært mye nedbør i lang tid). Husk at fjorårets vegetasjon kan tørke opp utrolig raskt selv om snøen nettopp har gått, og at det skal mer enn et enkelt regnskyll til for å gjøre bakken gjennomvåt når det har vært tørt en stund!

Hvis du er i tvil bør du la det være. Husk at du kan bli holdt ansvarlig ved uaktsom bruk av ild.

Kan jeg fyre opp grill, bålpanne e.l i min egen hage under bålforbudet?
Det generelle bålforbudet dekker skog og utmark, det vil i hovedsak si det vi kaller «natur». Å grille i din egen hage dekkes derfor ikke av det generelle bålforbudet, med mindre hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Du er uansett pålagt å være aktsom. Hvis det er veldig tørt, eller det er fare for at gnister etc. kan føre til brann bør du ikke fyre opp.

Bruk av kullgrill eller engangsgrill krever høy aktsomhet av den som griller. Kull kan kaste gnister som kan antenne omkringliggende skog eller gjenstander. Dessuten er kull varmt lenge etter at man er ferdig med å grille. Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk.

Hva med skogbrannfaren?
Kravet til aktsomhet gjelder hele året, og hvis det har vært tørt over en lengre periode er det ofte utrygt å bruke åpen ild. Følg med på anbefalingene fra kommunen/brannvesenet, og husk: hvis det begynner å brenne fordi du har vært uaktsom kan du bli holdt ansvarlig. Ikke ta sjansen hvis du er usikker.

Hva om jeg har vannflasker osv. lett tilgjengelig?
Det er viktig å ha slokkemidler lett tilgjengelig, men hvis det er tørt kan ilden spre seg overraskende fort. Det kan også oppstå brann i bakken under grillen/bålet. Vannflasker (og selv bøtter) vil ikke nødvendigvis være nok. Hovedregelen er altså at det bør være svært liten sjanse for at ilden sprer seg før du kan fyre opp et bål.

Hva med gassbrenner eller stormkjøkken?
Gassbrenner og stormkjøkken regnes også som åpen ild, men normalt sett vil det være liten spredningsfare når disse brukes på en trygg måte. De må alltid brukes under oppsyn, plasseres på et trygt underlag unna brennbare gjenstander/vegetasjon, og sikres fra å velte. Husk at man alltid bør ha slokkemidler lett tilgjengelig. Dersom det er usedvanlig tørt er det ikke trygt å bruke gassbrennere/stormkjøkken.

Hva skal jeg gjøre hvis det begynner å brenne?
Prøv å slokke branntilløpet før brannen blir for stor, men husk at du aldri skal utsette deg selv eller andre for unødig fare. Ring nødnummeret 110!

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser andre fyre opp bål?
Det er lov å fyre opp ild hvis det åpenbart ikke medfører fare for brann, men noen ganger er faren for at ilden skal spre seg større enn det man tror. Hvis du ser noen fyre opp bål kan du gå bort og snakke med dem, for å finne ut hvilke vurderinger de har gjort. Opplys om det generelle bålforbudet på en vennlig måte dersom de ikke har fått med seg dette. Ved brann, ring nødnummeret 110!

Kan jeg fyre opp sankthansbål?
Det er i utgangspunktet forbudt å fyre opp bål i utmark mellom 15. april og 15. september, med mindre det er åpenbart at bålbrenningen ikke medfører fare for brann. Med «åpenbart ikke fare» menes dersom det f.eks har vært mye nedbør over lengre tid, slik at bakken er fuktig. Du bør med andre ord være helt sikker på at det ikke er fare for spredning før du tenner opp sankthansbål.  Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. Husk at vind øker risikoen for spredning av brann. Det er aldri lov å tenne bål på svaberg.

Den som tenner bål er ansvarlig for at bålbrenningen foregår på en trygg måte og at bålet blir slokket forsvarlig.  Hvis du er i tvil om det er trygt anbefaler vi at du lar det være!