Drammensregionens brannvesen dekker fem kommuner etter nyttår

Kommunesammenslåinger fører blant annet til at Sande kommune går over til vårt nabobrannvesen 1. januar 2020.

Drammensregionens brannvesen IKS eies i dag av åtte kommuner: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sigdal, Krødsherad, Lier og Sande. Kommunesammenslåingene som er planlagt fra 1. januar 2020 gjør at Drammen, Svelvik og Nedre Eiker går sammen til én kommune.

Samtidig slås Sande sammen med Holmestrand kommune. Denne nye kommunen vil dekkes av vårt nabobrannvesen, Vestfold Interkommunale brannvesen.

Dette betyr at Drammensregionens brannvesen fra nyttår vil eies av de fem kommunene (nye) Drammen, Øvre Eiker, Sigdal, Krødsherad og Lier. For våre innbyggere vil imidlertid ikke dette føre til noen merkbare endringer.