Brannordningen er en dokumentasjon som ivaretar forebyggende og beredskapsmessige oppgaver for de åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS. Vil du vite hva vi gjør i alle våre kommuner, kan du lese om det i Brannordningen som er vedtatt av våre eiere. Gjeldende brannordning revideres tidligst i 2019.