DRBV arrangerer grunnkurs for deltidskonstabler

Drammensregionens brannvesen tilbyr grunnkurs for brannkonstabler på vegne av Brann- og redningsskolen. Nå er påmeldingen for kurs våren 2023 åpen!

Drammensregionens brannvesen har god erfaring med gjennomføring av grunnkurs for både heltids- og deltidsbrannkonstabler. Våren 2023 tilbyr vi to grunnkurs for deltid.

Påmeldingen for kursene er nå åpnet, og det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Gjennomføring

Kursene følger den nye utdanningsmodellen for deltid, som innebærer e-læring via NAKOS, kombinert med totalt 9 oppmøtedager per kurs.

Oppmøte er på Drammen brannstasjon (Langes gate 11, 3044 Drammen).

Basert på erfaring fra foregående kurs innleder vi kurset/e-læring med en oppmøtedag for å sikre at alle kommer godt i gang, og følger deretter opp med 3 dager oppmøter underveis i e-læringen for å sikre at alle har god og riktig progresjon før vi avslutter med en intensiv praksisuke.

Tidsplan for gjennomføring av kurs:

Oppmøte dager kurs 1:
Tirsdag 17 januar
Tirsdag 24 januar
Tirsdag 14 februar
Tirsdag 14 mars

Praksis uke kurs 1:
Uke 16. Mandag – Fredag 17-21 april

Oppmøte dager kurs 2:
Onsdag 18 januar
Onsdag 25 januar
Onsdag 15 februar
Onsdag 15 mars

Praksisuke kurs 2:
Uke 17. Mandag – Fredag 24-28 april

Påmelding

Påmelding skjer via e-post: kurs.drammensregionens.brannvesen@drbv.no. NB: Du må være tilknyttet et brannvesen for å kunne melde deg opp til kurset.

Ta kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon, f.eks. detaljer rundt estimert tidsbruk på e-læring, og hvordan vi har kompensert våre mannskaper for dette.

Kursplass koster 20.000 kr per elev. Reise, mat og evt overnatting dekkes av eget brannvesen.