DRBV arrangerer grunnkurs for deltidskonstabler

Drammensregionens brannvesen gjennomfører grunnkurs for brannkonstabler på vegne av Brann- og redningsskolen. Kursene på våren 2023 er nå fullbooket.

Drammensregionens brannvesen har god erfaring med gjennomføring av grunnkurs for både heltids- og deltidsbrannkonstabler.

Våren 2023 gjennomfører vi to grunnkurs for deltid. Begge kursene er fullbooket, men vi planlegger også for et kurs i høst. Mer info om dette kommer etter hvert.

Gjennomføring

Kursene følger den nye utdanningsmodellen for deltid, som innebærer e-læring via NAKOS, kombinert med totalt 9 oppmøtedager per kurs.

Oppmøte er på Drammen brannstasjon (Langes gate 11, 3044 Drammen).

Basert på erfaring fra foregående kurs innleder vi kurset/e-læring med en oppmøtedag for å sikre at alle kommer godt i gang, og følger deretter opp med 3 dager oppmøter underveis i e-læringen for å sikre at alle har god og riktig progresjon før vi avslutter med en intensiv praksisuke.

Tidsplan for gjennomføring av kurs:

Oppmøte dager kurs 1:
Tirsdag 17 januar
Tirsdag 24 januar
Tirsdag 14 februar
Tirsdag 14 mars

Praksis uke kurs 1:
Uke 16. Mandag – Fredag 17-21 april

Oppmøte dager kurs 2:
Onsdag 18 januar
Onsdag 25 januar
Onsdag 15 februar
Onsdag 15 mars

Praksisuke kurs 2:
Uke 17. Mandag – Fredag 24-28 april

Påmelding

Disse kursene er fullbooket.