Årsmeldingen oppsummerer hva som har skjedd i DRBV i året som har gått. Du kan lese den her!

Årsmelding DRBV 2020