Dersom samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp samtidig. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv i noen dager, kan hjelpen settes inn der behovet er størst.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre døgn, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser. Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Sikkerhverdag.no finner du mange nyttige tips til hvordan du kan forberede deg og familien på en mulig krise.