Hytter som har ildsted skal ha feiing og tilsyn, på lik linje med boliger som har ildsted. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med dette.

Vi har mange fritidsboliger i vår region – noen ligger lett tilgjengelig, mens mange er det langt å kjøre eller gå til. Vår plan er å besøke alle, men siden dette ofte er tidkrevende arbeid vil det skje i etapper. Vi drar i utgangspunktet ikke til én og én hytte, men besøker flere hytter i samme område når vi er ute på jobb.

Hvilke hytteområder vi besøker i de enkelte år avgjøres ut ifra en plan som sikrer at vi kommer innom alle. I 2023 vil vi ha fokus på fritidsboliger i området Haglebu – Nordbygda.

Det viktigste er at du vil bli varslet i god tid før vi kommer.

Noen uker før vi drar ut til et hytteområde sender vi ut et forhåndsvarsel på SMS. Her informerer vi om hvilke dager vi kommer til å være i det bestemte området.

Denne SMS’en sendes kun ut til de som er registrert med fritidsbolig i området. Dersom du opplever at hyttenaboen har fått melding og ikke du, betyr det mest sannsynlig at du ikke er registrert. For å kontrollere om du vil motta SMS, gå inn på «Oppdater kontaktinformasjon» på Norge.no. Der kan du se om opplysningene stemmer, slik at du er sikker på at du mottar varsel. Send gjerne også en e-post til feierseksjonen med beskjed om at endringer er blitt gjort.

Det er også verdt å merke seg at av hensyn til sikkerheten for våre ansatte feier vi ikke fra tak på fritidsboliger på vinterhalvåret, så tilsyn/feiing vil skje på sommeren, sen vår eller tidlig høst.

Betaling

I kommunene Drammen, Lier, Krødsherad, Sigdal og Øvre Eiker er ikke tilsyn og feiing på fritidsboliger noe som betales via kommunale avgifter, man betaler for utførte tjenester. Det betyr at du ikke betaler for feiing eller tilsyn før vi har vært på stedet.

Her kan du finne gjeldende prisliste for våre tjenester.

Er du bekymret for at ovnen eller skorsteinen din er i dårlig forfatning?

Ta kontakt med oss dersom du har behov for feiing eller tilsyn. Du kan sende en e-post til feierseksjonen@drbv.no, eller ringe oss på telefon 32 04 44 40 (på hverdager mellom kl. 08.00-15.00).