Forbereder seg på skogbrann

2018 var et år med mange skogbranner. Nå trener vi opp to sivile skogbranntropper som kan hjelpe til hvis det blir like mange skogbranner i år.

Værprognosene for 2019 tyder på at det kan bli en like tørr sommer i år som i fjor, og faren for skogbranner kan derfor bli stor. Drammensregionens brannvesen har brannmannskaper på vakt til enhver tid, som rykker ut ved melding om brann. Men skogbranner er ofte veldig krevende, fordi de kan bli store, langvarige og som regel pågår i ulendt og kronglete terreng. For å styrke beredskapen vår i skogbrannsesongen trener vi nå opp to skogbranntropper som kan hjelpe til i tilfelle vi får en omfattende brann, eller flere hendelser samtidig.

Skogbranntropp 1 består av 20 mannskaper som kan skog og felling av trær, og som derfor har mye erfaring med for eksempel å bruke motorsag for å felle trær. Slik kunnskap er en stor ressurs for brannvesenet i slokkearbeidet. Disse skal jobbe skulder til skulder med brannkonstabler for øvrig. Skogbranntropp 1 vil også være med på slukkearbeid i felt. Disse trener sammen med utrykningslederne i henholdsvis Hokksund og Eggedal.

Skogbranntropp 2 er en gruppe på 20 friske og sterke mennesker, som er villige til å gjøre en innsats for å slokke skogbranner. Skogbranntroppene kan hjelpe til med etterslokking når flammene er slått ned. Når det er tørt langt ned i bakken kan brannen nemlig gå ned i bakken og ligge der og ulme. Å slå ned flammene er med andre ord bare halve jobben: slike ulmebranner må graves opp og slokkes ordentlig for å hindre at det blusser opp igjen.

Mann i refleksvest som bøyer seg over en sammenrullet brannslange
Beredskapstropp 1 øver på utlegg av slanger

Skogbranntroppene får både teoretisk og praktisk opplæring før de blir kalt inn på oppdrag. De lærer sikkerhet, hvordan de skal bruke utstyret, koble til vannkilder, og ikke minst får de teste hvordan det er å faktisk bære rundt på slokkeutstyret. Med trenede skogbranntropper i reserve er vi godt forberedt på å møte en mulig ny skogbrannsommer!

Brannsjef Torgeir Andersen og Hilde Andresen fra skogbranntropp 2 snakket om skogbranntroppene i NRK Buskerud 24.04.2019. Radiointervjuet hører du her.