I de tilfeller hvor det er utvist uaktsomhet, manglende vedlikehold eller mangel på rutiner ved arbeid på varslingsanlegget/ i objektet ser DRBV seg nødt til å ilegge objektseier/bruker gebyr.

DRBV har som målsetting å redusere antallet unødige utrykninger til et minimum. En unødig utrykning fører til svekkelse av stående beredskap i utrykningstidsrommet samt unødig risiko for medtrafikanter. Det svekker samtidig tilliten til utløste automatiske brannalarmer.

Gebyrets størrelse er fastsatt til kr. 6 946,- eks. mva (2024)

Ved unødige utrykninger eller utløst alarm vurderer utrykningsleder i samråd med overordnede om gebyr ilegges, etter følgende retningslinjer:

  • Arbeid på alarmanlegg der brannvesenet ikke er varslet på forhånd, eller hvor det pågår arbeid i eller i umiddelbar nærhet av objektet og alarmanlegget ikke er koblet ut.
  • Bygningsmessige arbeid i områder overvåket av alarmgivere som fører til utløsning av brannalarm, hvor brannvesenet ikke er varslet og sløyfer/detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut.
  • Flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet. Gjentatte utrykninger som skyldes feil/manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene.
  • Gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold.
  • Feilmontering/feilplassering og/eller uhensiktsmessig valg av detektor.

Eier av objekt er ansvarlig for løpende å underrette brannvesenet om alle endringer som har betydning for brannmannskapene, deriblant kontaktpersoner som er disponible ved utløst brannalarm.