Her finner du noen forslag til skjemaer for å få oversikt over risikoer og sårbarheter i din virksomhet, og hva som eventuelt må gjøres for å utbedre mangler.

Med risiko menes muligheten for at noe uønsket innen helse-, miljø- og sikkerhet skal skje og hvilke følger dette kan få. Dette dreier seg ikke bare om store branner/ulykker, men også om små branntilløp og uhell som forekommer fra tid til annen. Alle virksomheter, også din, må tilpasse alt brannsikkerhetsarbeid og HMS-arbeid til de problemstillinger og risikoer som finnes i virksomheten.

Ved å bruke et skjema for risikoanalyse kan du få en enkel oversikt over hvilke risikofaktorer som finnes ved din virksomhet.

Ved å bruke skjemaet kan du finne ut hvilke risikofaktorer du bør prioritere å utbedre. Skriv dem inn i en handlingsplan i prioritert rekkefølge, og skriv hvilke konkrete tiltak du må gjennomføre og når dette er planlagt å være ferdig. Husk å følge opp handlingsplanen!