Har du funnet slike plastpellets?

Observasjoner fra publikum er stor hjelp for å skaffe oversikt over hvor disse plastkulene har skylt i land.

I februar ble over 13 tonn med plastpellets ført på havet da det gikk hull på en container på et lasteskip. Plastkulene har skylt opp mange steder langs kysten av Norge og hele ytre Oslofjord, og kanskje har noen også havnet i Drammensfjorden.

Kystverket leder nå en statlig aksjon for å få ryddet opp plastkulene, så si ifra dersom du finner disse i strandkanten!

Plastpelletsene er små og hvite, og ligner på små hockey-pucker. De er lette, så de kan ofte flytte på seg når det blir høyvann. De kan med andre ord spre seg over et stort område. Vi blir derfor glade om du registrerer funn av slike plastkuler i kartet du finner i denne artikkelen, eller ved å ringe inn til tlf. 33 03 48 10!

NB: Av hensyn til hekkende fugler ber vi om at ingen går inn i naturreservatene ved Grunnane og Linnesstranda!

Foto: Kystverket