Kjære innbygger!

Bilde av brannsjef Torgeir Andersen i lyseblå uniformsskjorte.Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er etter hvert blitt et stort brannvesen. Med ca 220 hel- og deltidsansatte fordelt på åtte stasjoner i fem kommuner med totalt 152.000 innbyggere, skal vi arbeide med å forebygge og være innsatsstyrke når uhellet inntreffer. I DRBVs region er nesten til enhver tid et av våre innsatslag ute for å løse oppdrag. Vi har lav terskel for å hjelpe til, også i de «små krisene» for våre innbyggere.

Branner og ulykker er hendelser vi ikke ønsker oss i dagens samfunn. Vi jobber for å redusere sannsynligheten, men uansett vil det være en restrisiko ved å leve i et aktivt samfunn. Alle skal kunne leve trygt og sikkert, uansett om vi er i byen med et mangfold av mennesker, infrastruktur og aktiviteter, ved kysten, på bygda, på vannet eller for den saks skyld på tur i skogen.

Branner starter nesten uten unntak i det små, men utvikler seg raskt. Derfor er det du gjør hjemme og/eller på jobb av avgjørende betydning for antall branner og konsekvens av disse. DRBV forsøker å ta holdningsarbeidet på alvor og jobber med ulike forebyggende prosjekter og tiltak «fra vugge til grav».

Liv, helse, miljø og materiell er de sentrale verdiene for vårt forebyggende arbeid og beredskapsarbeid. I et stort perspektiv handler dette om samfunnssikkerhet. Om det er brann, drukning, jordras, oversvømmelse, arbeidsulykker, hjertestans, trafikkulykker, heisstopp, strømbrudd, vannlekkasjer osv. – brannvesenet er som regel på plass for å redusere konsekvensene og bidra til å gjenopprette normalsituasjon.

Jeg har en kjepphest – pass på at du har nok røykvarslere – og sjekk dem jevnlig! Røykvarsleren redder liv, for den gir deg et tidlig varsel. Og arranger gjerne en brannøvelse hjemme hos deg selv en gang i året. Da er det lettere å huske alt som skal gjøres i en stresset situasjon. Varsle og redde – slukke – ringe 110.

Ha en fin og branntrygg dag!

Vennlig hilsen
Brannsjef Torgeir E. Andersen