Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Lier og Drammen er nå lagt ut på høring.

Det er utarbeidet et forslag til en lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, som vil gjelde for kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker. Denne er nå lagt ut på høring, som innebærer at berørte kan komme med innspill til forslaget.

Forslaget til gebyrforskrift for kommunene i Drammensregionens brannvesen innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.

Forvaltningen av forskriften er delegert til Drammensregionens brannvesen. Høringsinnspill sendes til drbv@drbv.no innen 13. oktober 2022.
Deretter vil forskriften behandles i eierkommunenes folkevalgte organ.
Merk at uttalelser som hovedregel er offentlige etter Offentleglova.

Her kan du lese høringsbrevet.
Her finner du forslaget til forskriften.