Høy brannfare i skog og utmark nå

Tørr vegetasjon og mange folk ute i skog og mark gjør at brannfaren er høy. Vi ber alle om å være ekstremt forsiktige med bruk av åpen ild!

Brannfaren er nå stor i skog og utmark på grunn av hvordan vinteren har vært, særlig i lavere strøk. Det har vært en mild vinter med ingen eller minimal tele i bakken. Dette har ført til at jordsmonnet ikke har kunne lagre vann som i en normal vinter. Snøen er også borte og tørt dødt trevirke, gress og løv kan lett antennes og spre et branntilløp raskt.

På grunn av forbudet mot å oppholde seg i hytte/fritidsbolig kan det være mange som ønsker å være ute i skog og utmark, og som har lyst til å fyre bål. Dette kan øke faren for skogbrann i vårt område.

Vi ber derfor folk om å være forsiktig med bruk av åpen ild!

Terrenget kan være tørrere enn det man tror, så man skal være helt sikker på at det ikke er brannfare om man tenner bål. HUSK: det er den som fyrer opp som er ansvarlig om det oppstår brann!