Hytter og fritidsboliger

Noen tips og sjekkpunkter til deg som eier av hytte eller fritidsbolig, som kan være til hjelp for å redusere brannfaren.

Røykvarsler

Røykvarsleren redder hvert år mange liv, og er ikke mindre viktig å ha i fritidsboligen enn hjemme. Det er krav om røykvarslere og slokkeutstyr på hytta også. Sjekk at røykvarsleren fungerer hver gang du kommer på hytta, og ha et friskt reservebatteri med deg. Pass på at den er montert i taket og at du har nok røykvarslere. En god røykvarsler som er riktig montert (i tak 50 cm fra vegg) kan hindre deg i å havne i en farlig situasjon!

Levende lys

Uforsiktig bruk av åpen ild er en vanlig årsak til både hyttebrann og boligbrann, og det er alltid god grunn til å behandle levende lys og andre varmekilder med den aller største respekt. Regelen er at du aldri skal forlate et rom med levende lys, og selvfølgelig passe på at du ikke sovner fra levende lys. Levende lys må ikke komme i nærheten av ting som kan brenne, så vær derfor spesielt oppmerksom på avstand til gardiner og andre tekstiler om du lufter gjennom vindu. Sørg for at levende lys står stødig og at du bruker lysestaker som tåler at lyset brenner ned uten at dette får konsekvenser.

Feiing og Tilsyn

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn. Fra 2016 er det ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger fra regelverket.

Feiing og tilsyn med fritidsbolig vil i all hovedsak gjennomføres i sommermånedene i våre kommuner. Vi kan, når vi er på varslet besøk, også se på andre branntekniske forhold.

Fyr trygt

Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen har vært for høy.

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig mindre sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med opptenningsved og opptenningsbriketter.

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden gjerne brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.

Se her for noen gode fyringstips.

Aske fra ovn og peis

Hvert år brenner minst én hytte ned som følge av at aske fra ildstedet blir satt ut til kjøling ved hytteveggen før det tas med videre. Vind kan spre gnister og blåse liv i glørne og det skal ikke mye til før hyttekledningen tar fyr.
Kjøl ned asken i en sinkbøtte med metallokk, plassert på fast plate eller steinhelle og i god avstand fra hytta.

Propan

Lekkasje i propanutstyr og slanger kan føre til brann- og eksplosjonsfare. En gassdetektor er lurt å ha!
Sjekk derfor jevnlig propanutstyr, slanger og koblinger. En god metode er å bruke såpevann for å søke etter lekkasjer. Koble gjerne fra slangen til gassbeholderen om natten og når du forlater hytten. Om du kjenner gasslukt må du ikke tenne eller slå på noe som kan utløse gnist, for eksempel lysbryter! Luft først godt ut, og finn og reparer eventuelle lekkasjer.

Slokkeutstyr

I likhet med røykvarsler pålegger loven hytteeiere å ha forskriftsmessig brannslokningsutstyr og å holde dette i god stand. Husk å kontrollere trykkmåleren og snu brannslokkeapparatet opp ned et par ganger i året om du har pulverapparat. Dette hindrer at pulveret klumper seg. Slokkeapparater er heller ikke evigvarende og må kontrolleres med visse intervaller.

Rømningsvei

Pass på at alle oppholdsrom har uhindret rømming til det fri. På vinterstid med mye snø er det derfor viktig å passe på at man ikke bare graver seg inn i hytten, men også sørger for å grave rømningsveier ut.

Sjekkliste:

  • Sørg for at røykvarsler fungerer godt og er riktig montert.
  • Sjekk at trykkmåler på brannslokkeapparatet peker på grønt felt.
  • Rist brannslokkeapparatet kraftig noen ganger i året.
  • Sjekk slanger og koblinger på propananlegget.
  • Dekk ikke til varmekilder.
  • Sørg for at ildstedene er i god stand.
  • Bruk brannsikre lysestaker og slukk lysene forsvarlig.