Brannstasjonene stengt for besøkende

På grunn av koronaepidemien er våre brannstasjoner stengt for besøkende. Her kan du lese mer om tiltak vi gjør for å begrense smittespredning.

Vi i Drammensregionens brannvesen IKS er helt klare på at brannvesenet har en samfunnskritisk rolle, som skal opprettholdes også under en pandemi.

Regjeringen har nå innført en rekke tiltak for å bekjempe spredningen av koronasmitte, som viser at situasjonen vi er i nå er alvorlig. Dette er en situasjon vi har forberedt oss på, og mye arbeid er blitt lagt ned i å planlegge for å redusere sannsynlighet for smitte og planlegge drift for høyt sykefravær.

En viktig del av arbeidet som gjøres for å sikre dette er å holde oss konstant oppdatert på utviklingen, og fortløpende innføre tiltak som står i stil med situasjonsbildet og rådene fra medisinske fagfolk. I tråd med utviklingen i den siste tiden har de smittereduserende tiltakene vi allerede har gjort gradvis blitt enda mer skjerpet.

Vi begrenser derfor nå all aktivitet som ikke er nødvendig for den operative tjenesten. Det innebærer at vi ikke lenger går tilsyn eller feiing, og avlyser all annen publikumsrettet aktivitet. Ansatte som har mulighet til det vil benytte hjemmekontor.

Vi tar nå ikke imot besøkende ved våre brannstasjoner.

Dersom du har spørsmål til oss kan du kontakte oss på telefon 32 04 44 00 (sentralbord), eller sende en e-post til drbv@drbv.no.

Ett av tiltakene til regjeringen er 14 dagers hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet (utenom Norden), uavhengig av om landet er definert som smitteområde, og uavhengig av om man har symptomer. Dette tiltaket påvirker også oss, men vi har allerede planlagt for muligheten for at en del av våre ansatte kunne havne i karantene.

I brannvesenet vet vi at det aller beste er å forebygge, men at man også må være forberedt på at uønskede situasjoner kan oppstå. Vi håper selvsagt at koronapandemien ikke kommer til kommer til å ramme landet så hardt som mange frykter, men vi er forberedt på at det kan bli verre før det blir bedre. Vårt hovedfokus vil alltid være å opprettholde beredskapen, slik at vi kan sikre at alle får den hjelpen de trenger.

Vi oppfordrer alle til å bidra til den nasjonale dugnaden for å bekjempe smittespredningen!