Krav til boliger

Hvilke krav stilles til deg som eier eller bruker av bolig?

Forskrift om brannforebygging § 7 stiller følgende krav til eier av bolig:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»

Under betegnelsen bolig hører bl.a hus, leilighet, hybelhus, hytte, campinghytte, annen fritidsbolig og eventuelt annet.

Det er med andre ord krav om røykvarslere og slokkeutstyr i alle boliger, hytter, og andre steder hvor folk lever.

For bolig er det forutsatt at alle som bor der kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet ved brann, betjene manuelt slokkeutstyr og teste/skifte batteri osv. i røykvarsler(e).

Røykvarsler

De fleste som omkommer i brann, omkommer i egen bolig som følge av røykforgiftning. Det er derfor viktig å ha røykvarslere i alle boliger. Det er mest kritisk når folk sover, og derfor legges det stor vekt på at alarmen skal høres og vekke folk der de sover, vanligvis på soverom.

Kravet er at det skal være en fungerende røykvarsler pr. etasje i boliger. Røykvarslere som omsettes i Norge skal være godkjent og leveres med en brukerveiledning på norsk. Brukerveiledningen skal informere om hva slags type røykvarsler det er, hvilket bruksområde den egner seg til, plassering, ettersyn, renhold og regelmessig testing.

Generelt anbefales det flere røykvarslere enn forskriftens minimumskrav.

Anskaffelse og montering av egnet røykvarsler er eiers ansvar (huseier, borettslag o.a.), mens nødvendig funksjonskontroll med rengjøring, batteriskift (eventuell kontroll av annen kraftforsyning) og testing er brukers ansvar.

I boliger med mange rom og eventuelt flere etasjer bør det monteres røykvarslere som kan kobles sammen slik at alle gir alarm dersom en detektor aktiveres (seriekoblet røykvarsler). Dette anbefaler Drammensregionens brannvesen på det sterkeste!

Her kan du lese mer om røykvarslere og slokkeutstyr.

Manuelt slokkeutstyr

Forskrift om brannforebygging stiller også krav til slokkeutstyr i boligen:

«Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom.

  • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
  • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
  • skum- eller vannapparat på minst 9 liter
  • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
  • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.»

Med manuelt slokkeutstyr menes brannslange(r) med tilstrekkelig lengde til å nå alle rom, eller håndslokker. Slokkeutstyret skal plasseres lett tilgjengelig inne i den enkelte boenhet. Det bør være minst en type slokkeutstyr på hvert plan/etasje, og ikke mer enn 25 m mellom hver slokkeenhet.

Manuelt slokkeutstyr er «førstehjelpsutstyr», hvor spesielt håndslokkere har en begrenset slokkekapasitet. Brannslange er det mest anvendelige slokkeutstyret, som kan brukes av de fleste. Det anbefales derfor brannslange i bolig, montert til fast kran og med spak for åpning av ventilen med ett grep. Slangen bør ha spredemunnstykke og må være frostfritt fastmontert. Lengde ved fullt uttrekk bør ikke være mer enn 30 m.

Kombinasjonen av brannslange og håndslokker gir en god dekning.

Eiers og brukers plikter

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, hvilke brannforebyggende tiltak som er på plass, og gjøre brukeren av bygget kjent med krav og brannsikkerhet. Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Brukeren av bygget skal følge de kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Det vil si at de skal unngå unødig risiko for brann, sørge for at rømningsveier er frie, og informere eier om noe påvirker brannsikkerheten.

Les mer om krav og plikter i Forskrift om brannforebygging kap. 2-3.