Kun 2,9% av ansatte i beredskap i Norge er kvinner. Det er en nasjonal utfordring, men også i DRBV er det færre kvinner enn ønskelig, spesielt blant heltidsbrannkonstabler. Brannvesenet har tradisjonelt vært et mannsdominert sted, men heldigvis ønsker stadig flere unge kvinner å bli brannkonstabler, og jobber hardt for å bli det. Det er viktig, for det vi ser gang på gang er at i en knallhard konkurranse er søkere helt avhengig av å ha jobbet målrettet over lengre tid for å få sjansen på en jobb i brannvesenet.

Å jobbe i brannvesenet er en drøm for mange. En «guttedrøm», kalles det ofte. Vi ønsker at det også skal være en «jentedrøm». Det er ingen grunn til at ikke en kvinnelig brannkonstabel kan gjøre en like god jobb som sin mannlige kollega. Vi har derfor en innstendig oppfordring til kvinner og andre som kan tenke seg en jobb i brannvesenet: Finn ut hvilke kvalifikasjoner brannvesenet ser etter, og jobb hardt og målrettet for å oppnå disse kravene. Følg drømmen din, og ikke gi deg!

Her kan du lese mer om hvilke krav vi i Drammensregionens brannvesen stiller for å få jobb som brannkonstabel, feier eller i tilsynsseksjonen.

Organisasjonen Nettverk for kvinner i brann og redning er en ressurs for kvinner som jobber i eller har lyst til å søke seg inn i brann- og redningstjenesten. Du kan ta kontakt med dem om du ønsker å vite mer om hvordan man blir brannkonstabel, og hvordan det er å være kvinne i brannvesenet.