Bolig

Vi har ansvar for feiing og tilsyn i private boliger og fritidsboliger

Feierseksjonen holder til i Kobbervikdalen. Seksjonen er en del av Forebyggende avdeling som ledes av Odd Ellingsen. Seksjonen har rundt 30 medarbeidere. Daglige oppgaver er feiing av skorsteiner og ildsteder og tilsyn med fyringsanlegg. Våre feiere bidrar til å forebygge brann og påser at publikum får råd og tips om riktig bruk av sine ildsteder.

Trykk for mer om feiing, tilsyn i bolig og fritidsbolig.
Trykk for mer om tilsyn og brannforebygging.