Mange utrykninger skyldes komfyren – slik sikrer du den

De aller fleste branner eller branntilløp starter på komfyren. Likevel er det mange som ennå ikke har sikret denne brannkilden.

Hittil i år har Drammensregionens brannvesen rykket ut på 35 oppdrag hvor mat på komfyren har vært den store synderen. Det vil si at vi i gjennomsnitt har rykket ut på over ett komfyrrelatert oppdrag hver eneste uke siden nyttår. Dette inkluderer både tilfeller hvor det er en kjele på komfyren som har kokt seg tørr og skapt mye røyk (såkalt tørrkok), og tilfeller der det har utviklet seg til brann. Nasjonal statistikk viser helt tydelig at det er komfyren som er hjemmets største brannkilde. Én enkel dings kan gjøre komfyren betraktelig tryggere, men dessverre er det fremdeles mange som ikke har skaffet seg en komfyrvakt.

Ikke bare for de eldre

En komfyrvakt består av to deler: en sensor som overvåker platetoppen og som sier ifra om det blir for varmt, og en bryter som tar strømmen dersom man ikke gjør noe med den varme platen. Dermed vil den enkelt hindre et branntilløp dersom man for eksempel glemmer å skru av komfyren. Det er en utbredt tanke at dette først og fremst skjer med eldre mennesker, og at komfyrvakt kun er et tiltak for denne gruppen. Vår erfaring er at dette kan skje alle. Kanskje du er en småbarnsforelder som plutselig blir distrahert av at poden ramler og slår seg midt i matlagingen? Kanskje du får en viktig telefon som du er nødt til å ta? Kanskje du har kommet hjem etter en natt på byen og har lyst til å varme opp litt mat? Tørrkok kan ramme alle, og antagelig er det en del mørketall i brannvesenets statistikk – vi rykker jo ut på de tilfellene som blir varslet, ikke på de gangene du oppdager det i tide og får luftet ut selv.

Bedre enn før

Komfyrvakter har eksistert i Norge i flere år allerede, og vi er ikke i tvil om at de har hindret en rekke branntilløp i løpet av denne tiden. Dessverre opplever vi at komfyrvakter har et dårlig rykte hos enkelte, på grunn av dårlige erfaringer med den eldre generasjonen av komfyrvakter. Noen av de tidligste komfyrvaktene kan være litt for sensitive og lite brukervennlige. Nyere komfyrvakter har strengere krav og bedre teknologi, og er en enkel måte å gjøre hjemmet betraktelig tryggere på.

Her kan du lese mer om hvor du kan skaffe komfyrvakt, kravene som stilles, og hva du bør se etter i en komfyrvakt.

Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek