Når bygg som ikke er tilrettelagt og godkjent for overnatting blir brukt til det, må brannsikkerheten vurderes spesielt. Eksempel på slike bygg vil være skoler, barnehager, forsamlingslokaler etc.

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 7 stiller krav om at det i god tid sendes melding til brannvesenet om hvordan sikkerheten skal ivaretas. Brannvesenet vil eventuelt be om ytterligere opplysninger, gi veiledning og fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger.

Meldeplikten skal sikre at personsikkerheten blir ivaretatt. Melding bør sendes minst 2 uker før overnattingen skal finne sted.

Her finner du skjema for melding om overnatting.

Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre for å få en papirversjon.

Følgende vilkår må oppfylles:

  • Det forutsettes tillatelse fra bygningseier og at eier/utleier av bygget har utarbeidet instruks for overnatting. Ansvarshavende skal være kjent med denne samt byggets branntekniske innretninger.
  • Ansvarshavende må sørge for at brannvakter gjøres kjent med branninstruks, varslingsrutiner, rømningsveier, plassering av slokkeutstyr samt bruken av dette før overnattingen tar til.
  • Ansvarshavende skal til enhver tid vite det eksakte antall overnattingsgjester og skal ha navneliste over de som overnatter. For personer under 18 år skal det i tillegg være med navn og telefonnummer på foresatte. Ved evakuering skal den ansvarlige sørge for opptelling og registrering av eventuelle savnede.
  • Det skal være minst én våken brannvakt tilstede under overnattingen, som skal gå regelmessige kontrollrunder om natten og ellers oppholde seg i bygget så lenge det er folk tilstede. Det må risikovurderes hvorvidt det er behov for flere vakter. Brannvakt skal være voksen (over 18 år) og må ha anledning til bruk av telefon/mobiltelefon.
  • Dersom bygget ikke er dekket med et heldekkende brannalarmanlegg, skal det monteres røykvarslere i overnattingsrom og fellesarealer. Det skal gås jevnlige brannrunder, og det skal utarbeides et system for varsling av brann.
  • Rømningsveiene skal til enhver tid være frie og ryddige, og låste dører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
  • Den delen av bygget som ikke er i bruk skal være avlåst, men en må ikke stenge alternative rømningsveier fra den delen hvor overnattingen skal foregå.
  • Madrasser/bagasje må ikke plasseres slik at dette forhindrer en effektiv rømning. God orden må tilstrebes.
  • Alle som overnatter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, betydning av brannalarm og møteplass ved brann.
  • Røyking/bruk av bar ild er ikke tillatt

Det anbefales at det ved overnatting bør vektlegges bruk av 1. etasje. Skal andre etasjer benyttes, bør dette vurderes ut fra gitte branntekniske forhold og personrisiko. Dokumentasjon må vedlegges.