Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder? Meld fra til oss!

Melding om overnatting bør sendes i god tid, og vi ønsker derfor at den sendes til oss minst 2 uker før overnattingen skal finne sted.

Her finner du skjema for melding om overnatting. Skjemaet kan skannes inn og sendes til drbv@drbv.no, eller sendes i posten.

Brannvesenet gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon. Merk at dette er en melding om overnatting, ingen søknad. Det er alltid arrangøren som står ansvarlig for sikkerheten.

Den/de ansvarshavende må gjøre en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan oppstå, og hvilke eventuelle tiltak som må gjøres for å hindre eller begrense disse.

Ting du bør huske på:

  • Rømningsveiene skal til enhver tid være frie og ryddige, og låste dører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
  • Alle som overnatter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, betydning av brannalarm og møteplass ved brann.
  • Røykvarslerne i bygget må fungere, og være plassert slik at de vil vekke overnattingsgjestene dersom det begynner å brenne.
  • Ansvarshavende skal til enhver tid vite det eksakte antall overnattingsgjester og skal ha navneliste over de som overnatter.

Det anbefales at det ved overnatting bør vektlegges bruk av 1. etasje. Skal andre etasjer benyttes, bør dette vurderes ut fra gitte branntekniske forhold og personrisiko.