Fra og med 2. april er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark i kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad.

Drammensregionens brannvesen IKS har fra 2. april innført en lokal forskrift som forbyr brenning av bål, engangsgriller og bålpanner uten gnistfanger i eller i nærheten av skog og utmark. Grunnen til det er den tørre vegetasjonen i store deler av vår region, som følge av en mild vår og vinter.

Dersom det åpenbart ikke er fare for brann er det allikevel tillatt. Et eksempel er dersom bakken er dekket av snø (enkelte snøflekker er ikke nok). Gnister kan fly langt, og særlig på vindfulle dager vil det være uaktsomt å fyre opp bål.

Forbudet gjelder for kommunene vi dekker, det vil si Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad. Forbudet gjelder i skog og annen utmark, og dekker med andre ord ikke private hager o.l. Kravet til å være aktsom ved bruk av ild gjelder imidlertid alltid, overalt.

Forskriften gjelder fra 2. april til det generelle bålforbudet trer i kraft 15. april. Bålforbudet vil med andre ord gjelde også i påsken. Det generelle bålforbudet er et nasjonalt forbud som gjelder fra 15. april til 15. september hvert år.

Her kan du lese hele den lokale forskriften!