Norges brannstatistikk er blitt tilgjengelig for alle

Nå kan alle som vil søke opp statistikk fra alle brannvesener i landet.

Brannvesenet nasjonalt har hatt 88 600 oppdrag hittil i år. Dette inkluderer selvfølgelig branner, men vi rykker ut på mye annet også, blant annet trafikkulykker, dyreoppdrag, drukningsulykker og helseoppdrag. I tillegg er en stor andel av utrykningene unødige alarmer.

Den nye tjenesten Brannstatistikk.no gir alle som ønsker det muligheten til å finne ut mer om hva brannvesenet jobber med. Nettsiden henter tall direkte fra brann- og redningstjenestens rapporteringssystem (BRIS). Det inneholder alle henvendelser til brannvesenets nødnummer 110. Lurer du for eksempel på hvilken dag det brant mest i desember i fjor? (Svar: lille julaften 2018). Hva de fleste brannene har startet i? (Svar: Mat eller gjenstander på eller i komfyr). Eller kanskje du vil finne ut hvilken type bolig i Drammensregionen det brant mest i ? (Svar: enebolig). Du kan både finne ferdige søk, eller søke selv. Ved å velge ulike filtre kan du enkelt lage diagrammer, eller se statistikken på kartet.

Hvordan søker du?

Når du går inn på nettsiden kan du velge å søke i to ulike datasett. “Alle branner og ulykker” er standard datasett for søk, og inneholder statistikk over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke etter spesifikk informasjon om sted, tidspunkt og hendelse, med unntak av noen detaljer om bygningsbranner. For å få detaljer om hvor, når og hvordan brann i bygning starter, må du velge “hvordan bygningsbranner starter” i søkemenyen. Av personvernhensyn er det ikke mulig å søke på nøyaktig sted og tidspunkt.

Brannvesenet bruker ofte en del uvante begreper og forkortelser. Hvis du holder pekeren over de ulike alternativene i søkefilteret kommer det opp en boble som forklarer hva som menes med begrepene.

Dersom du står fast er det laget en søkehjelp som du kan finne her.

Hva ligger bak tallene?

Rundt 70% av oppdragene registreres automatisk i BRIS, resten behandles manuelt av de ulike brannvesenene. Det kan derfor ta 14 dager eller mer fra vi har vært på oppdrag til de er registrert i søketjenesten.

Som i all statistikk er det viktig å ta alle tall med en klype salt. Brannstatistikk.no inneholder tall fra 2016 og frem til i dag, og selv om det allerede gir oss mye interessant informasjon vil for eksempel utvikling og trender i brannstatistikken bli tydeligere etter hvert som tiden går og vi får større datagrunnlag.

Her er noen eksempler på statistikk du kan finne på den nye nettsiden:

Illustrasjonsbilde av hvordan en graf på brannstistikk.no kan se ut.
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde av hvordan et kakediagram på brannstatistikk.no kan se ut.
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde av hvordan et stolpediagram på brannstatistikk.no kan se ut.
Illustrasjonsbilde