Branner i batterier kan være utfordrende å håndtere. Denne nye veilederen har til hensikt å gi innsatspersonell i brann- og redningsetatene kunnskap om farer og utfordringer slik at slike branner kan håndteres på en sikker og effektiv måte.

De siste årene har det vært en stor økning i bruken av litium-ion batterier. Selv om sannsynligheten for branner i denne typen batterier er lav, har vi sett flere eksempler på slike branner allerede. Slokkeinnsatser må være basert på kunnskap, ikke flaks og tilfeldig håndtering av risiko.

Drammensregionens brannvesen har i samarbeid med en rekke andre brannvesen, Norges brannskole og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utarbeidet en veileder som er tilpasset brann- og redningsetatene i Norge. Den omhandler risiko og tiltak for å slokke brann i litium-ion batterier.

Veilederen finner du her.